Sekretesspolicy


Sekretessbestämmelser

Eftersom vi är fast beslutna att skydda din integritet, vår online-portal för att publicera denna sekretesspolicy. Vi har denna sekretesspolicy, skrivit för att förklara hur information samlas in och används våra informationsinsamling och de val du har om vägen.

samla in information

Om du väljer att använda vår hemsida, ber vi dig att lämna personlig information, såsom namn, adress, e-post adress, telefonnummer, personnummer, kontaktuppgifter och annan information som din identitet kan skönjas. Dessutom finns information om din hårdvara och mjukvara som är eller kan samlas in av oss. Denna information kan vara utan begränsning din IP-adress, typ av webbläsare, domännamn, acces tid och extern webbadress, men är inte kopplat till din personliga information.

Användning Information

Vi kan använda den information som du tillhandahålls för att hjälpa e-postmeddelanden eller andra meddelanden om uppdateringar på vår webbplats . Skicka Arten och frekvensen av dessa meddelanden kommer att variera beroende på den information vi har om dig, varierar.

Information

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part, eller din kombinerad personlig och demografisk information.

efterlevnad av lagen

Vi kan erbjuda tillgång till information när det krävs enligt lag att göra för att samarbeta med polisundersökningen eller andra rättsliga förfaranden för att skydda mot missbruk eller otillåten användning av vår hemsida, begränsa våra juridiska ansvar och skydda våra rättigheter eller rättigheter, för att skydda egendom eller säkerhet besökare till denna webbplats eller allmänheten.